Friday, October 26, 2012

PENGIRAAN BENTUK LAZIM
Cara menambah 2 nombor 1 digit dengan menggunakan bentuk lazim.

Contoh :
2 + 4 =____
Ini kertas kotak-kotak yang ada dalam buku tulis murid.
Bagi murid Tahun 1 guna  buku petak yang besar.

Langkah 1 :
Murid diminta mula menulis pada kotak yang ke-3.Bagi murid Tahun 1,jumlah hasil tambah tidak melebihi 100.

Langkah 2:

Pu
Sa

Tulis nilai tempat Puluh ( Pu ) dan ( Sa ).Pada pelajaran yang lepas,penerangan tentang nilai tempat telah diberikan.

Langkah 3:

Pu
Sa


2


4Murid menulis angka pada kotak nilai tempat yang betul.Nilai bagi 2 dan 4 ialah Sa.

Langkah 4 :

Pu
Sa


2
+

4Tulis simbol tambah ( + )

Langkah 5 :
Murid menulis jumlah 2 + 4 =_____

Langkah 6 :

Pu
Sa


2
+

4


6

 Tulis jawapan.

Melalui teknik di atas secara tidak langsung dapat membimbing murid Tahun 1 menulis dengan betul dan kemas terutama dalam buku latihan mereka.


3 comments: