Wednesday, October 31, 2012

WANG HINGGA RM 10 Contoh  1 :

Ali mempunyai RM 3 manakala Alif mempunyai RM2. Berapakah jumlah wang mereka?

Cara penyelesaian :
Ali = RM 3 Alif = RM 2
Jumlah wang Ali dan Alif =  RM 3 + RM 2
=  RM 5
Contoh 2 :

RM 5  +  RM 1 = (                         )
   Selesaikan.


Cara penyelesaian :    RM 5 + RM 1 = RM 6

Latihan Pengukuhan

1. Siti mempunyai RM 4 manakala Melissa mempunyai RM 5. Berapakah jumlah wang mereka?
(                                    )

2.  Buku cerita itu berharga RM 2. Danny telah memberi 2 buah buku cerita. Berapakah
     jumlah wang perlu Danny membayar?
  (                                    )

3.  RM 6  +  RM 2  =    (                              )

4. RM 1   +  RM 8  =    (                              )

5. RM 7   +  RM 3  =   (                               )Jawapan:
1. RM 9
2. RM 4
3. RM 8
4. RM 9
5. RM 10


                       


                           

Monday, October 29, 2012

Friday, October 26, 2012

PENGIRAAN BENTUK LAZIM
Cara menambah 2 nombor 1 digit dengan menggunakan bentuk lazim.

Contoh :
2 + 4 =____
Ini kertas kotak-kotak yang ada dalam buku tulis murid.
Bagi murid Tahun 1 guna  buku petak yang besar.

Langkah 1 :
Murid diminta mula menulis pada kotak yang ke-3.Bagi murid Tahun 1,jumlah hasil tambah tidak melebihi 100.

Langkah 2:

Pu
Sa

Tulis nilai tempat Puluh ( Pu ) dan ( Sa ).Pada pelajaran yang lepas,penerangan tentang nilai tempat telah diberikan.

Langkah 3:

Pu
Sa


2


4Murid menulis angka pada kotak nilai tempat yang betul.Nilai bagi 2 dan 4 ialah Sa.

Langkah 4 :

Pu
Sa


2
+

4Tulis simbol tambah ( + )

Langkah 5 :
Murid menulis jumlah 2 + 4 =_____

Langkah 6 :

Pu
Sa


2
+

4


6

 Tulis jawapan.

Melalui teknik di atas secara tidak langsung dapat membimbing murid Tahun 1 menulis dengan betul dan kemas terutama dalam buku latihan mereka.


Thursday, October 25, 2012

MARI MENCUBA ~~

LATIHAN 1

MENULISKAN NOMBOR-NOMBOR BERIKUT DALAM BENTUK PERKATAAN  .


1.      68       PERKATAAN:_______________  
    
2.      23       PERKATAAN: _______________ 
   
3.     100      PERKATAAN: _______________   
  
4.      45       PERKATAAN : ______________   
   
5.      79       PERKATAAN : _______________    
JAWAPAN :

1.    ENAM PULUH LAPAN            
2.    DUA PULUH TIGA
3.    SERATUS
4.    EMPAT PULUH LIMA
5.    TUJUH PULUH SEMBILAN        

Friday, October 19, 2012

LAGU MENGIRA NOMBOR 1 HINGGA 10LAGU YANG AMAT SESUAI KEPADA MURID-MURID TAHUN 1. MURID-MURID BOLEH MEMPELAJARI NOMBOR 1 HINGGA 10 MELALUI LAGU.