Thursday, October 25, 2012

MARI MENCUBA ~~

LATIHAN 1

MENULISKAN NOMBOR-NOMBOR BERIKUT DALAM BENTUK PERKATAAN  .


1.      68       PERKATAAN:_______________  
    
2.      23       PERKATAAN: _______________ 
   
3.     100      PERKATAAN: _______________   
  
4.      45       PERKATAAN : ______________   
   
5.      79       PERKATAAN : _______________    
JAWAPAN :

1.    ENAM PULUH LAPAN            
2.    DUA PULUH TIGA
3.    SERATUS
4.    EMPAT PULUH LIMA
5.    TUJUH PULUH SEMBILAN        

3 comments: